Archive for March 2013 | Monthly archive page

land1

เดือนนี้วันเวิร์คได้ไปเจอบทความดีๆ เกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจจะมองหาที่ดินมาก่อสร้างโรงแรมหรือที่อยู่อาศัย ซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ “ฮวงจุ้ย” เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยภูมิพยากรณ์ของประเทศจีนซึ่งสั่งสมกันมานับพันๆ ปี โดยถ่ายทอดต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่นในรูปแบบของ “ความเชื่อ” เมื่อฮวงจุ้ยถูกถ่ายทอดต่อๆ กันมาในรูปแบบของความเชื่อ หลายคนมักจะคิดว่าฮวงจุ้ยเป็นเรื่องที่งมงาย แต่เมื่อนำฮวงจุ้ยมาวิเคราะห์กันจริงๆ แล้ว ก็จะพบว่า ฮวงจุ้ยนั้นเต็มไปด้วยเหตุผล และนักออกแบบของประเทศจีนในอดีตก็ใช้ตำราฮวงจุ้ยเป็นตำราศึกษาการออกแบบ อาคารเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าฮวงจุ้ยมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศจีนซึ่งมี ภูมิประเทศและภูมิอากาสไม่เหมือนกับประเทศไทย ความเชื่อหลายอย่างจึงขัดกับหลักการออกแบบของนักออกแบบในประเทศไทย ความเชื่อเกี่ยวกับรูปทรงที่ดินเป็นเรื่องหนึ่ง ซึ่งตำราฮวงจุ้ยความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะหากที่ดินมีลักษณะที่ดี การทำกิจกรรมบนที่ดินนั้นก็จะดีตามไปด้วย นักออกแบบก็วางผังอาคารได้ง่าย ดังนั้นลองตามไปวิเคราะห์ความเชื่อเหล่านั้นด้วยเหตุผลกันนะคะ “รูป ทรงที่ดินปากกว้างก้นแคบ ตำราฮวงจุ้ยบอกไว้ว่าเป็นที่ดินที่ไม่เก็บทรัพย์ เงินทองรั่วไหล หาเงินได้เท่าไรก็จะไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้ เจ้าของบ้านจะมีสิทธิ์เป็นหนี้เป็นสิน ชีวิตสมรสจะล้มเหลว” ในสมัยก่อนในประเทศจีนมีระบบวิธีการเก็บภาษีโดยคิดอัตราจากความยาวของด้าน ที่ติดถนน เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็มาจากเรื่องของการค้าขาย เพราะหากมีพื้นที่หน้าร้านมากก็มีโอกาสค้าขายได้มากด้วยเหตุผลนี้ความยาว ที่ดินด้านติดถนนจึงถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี “รูปทรงที่ดินสี่เหลี่ยมคางหมูปากแคบ ตำราฮวงจุ้ยเรียกว่าเป็นที่ดิน ถุงเงิน เป็นที่ดินที่ทำให้เจ้าของสามารถเก็บทรัพย์ได้ดี แต่อาจต้องอดทน ดิ้นรน พยายามต่อสู้บ้าง ในช่วงแรกๆ” เหตุผลก็น่าจะมาจากระบบการจัดเก็บภาษีจากความยาวของด้านที่ติดถนนนั่นเอง ดังนั้นเจ้าของบ้านที่มีที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูปากแคบก็จะมีเงินเหลือ เก็บมากกว่าบ้านบนที่ดินปากกว้าง แต่หน้าที่ดินหน้าแคบก็จะมีข้อจำกัดในการทำธุรกิจต่างๆ บ้าง  “ปลูกบ้านบนที่ดินใบมีดจะมีแต่อันตราย” การปลูกบ้านบนที่ดินแคบและยาว (1:2

→ Read more

Follow us:
CUSTOMER SERVICES :085-519-0404
Terms | Contact Us

www.oneworkproducts.com All Rights Reserved.